Bis­schopstraat 3   2596 XH Den Haag  |  070 328 15 57  |  info@paschalis.nl  |  Social Schools

ONZE SCHOOL

Een leer­om­ge­ving waar kin­de­ren zich vei­lig voe­len en het ver­trou­wen krij­gen om te komen tot de beste pres­ta­ties.

ONS ONDERWIJS

Van spelend leren tot kennisconstructie. Nieuwsgierigheid als basis voor onderzoek en ontdekken.

ONS TEAM

Samen werken wij vanuit één gemeenschappelijk doel aan het beste onderwijs

ONZE AMBITIES

Wij streven continu naar het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorg aan leerlingen.
Paschalisschool - Kinderen voorpagina
Logo Kindcentrum

Hier voelen kinderen zich thuis