Bis­schopstraat 3   2596 XH Den Haag  |  070 328 15 57  |  info@paschalis.nl  |  Mijnschoolinfo

Aanmelden

Aanmelden

Paschalisschool - Kinderen op trap

De keuze voor een school van uw kind(eren) is een belangrijke keuze. Een beslissing voor een lange periode waarin u uw kind aan ons toevertrouwt. Daarom is het belangrijk deze keuze weloverwogen te maken.

Wij hopen dat onze site een beeld geeft van onze school. Op basis van deze informatie kunt u een eerste beoordeling maken of de Paschalisschool bij uw kind en u past.

De aanmelding voor kinderen van groep 1 en een latere instroom verloopt anders.

Aanmelden voor groep 1

Stap 1 = Kennismaken met de Paschalis 

Binnenkort staat u voor een belangrijke keuze. U mag uw kind inschrijven voor de basisschool.
Om u een goed beeld te geven van onze school willen wij u in de gelegenheid stellen om kennis te maken met ons en willen wij u informeren over de wijze waarop wij het onderwijs op de Paschalis hebben georganiseerd. Op dit moment is het echter niet mogelijk om grote groepen volwassenen tegelijkertijd te verwelkomen. De komende twee weken organiseren wij informatiebijeenkomsten voor ouders die voor de keuze staan om een goede school te kiezen voor hun zoon of dochter.
Per ochtend is er plek voor maximaal 4 gezinnen.
Tijdens uw bezoek gelden de richtlijnen van het RIVM.

Voor de informatiebijeenkomsten dient u zich in te schrijven. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan Arjan van der Haar, avdhaar@paschalis.nl
U bent welkom op de informatiebijeenkomst nadat u een bevestiging van uw inschrijving heeft ontvangen.
De informatiebijeenkomst bestaat uit een kennismaking met een lid van de directie en een rondleiding door de school. De leerlingen van groep 8 verzorgen de rondleiding. Tijdens uw bezoek is er voldoende gelegenheid om al uw vragen beantwoord te krijgen die u helpen om een goede keuze te maken voor een basisschool voor uw zoon of dochter.
Wij kijken uit naar uw bezoek aan onze prachtige school.

…………………….


De bijeenkomst start om 9:00 uur en duurt ongeveer 1 uur.

U kunt zich inschrijven voor de volgende ochtenden.

Woensdag 2-12-2020

Donderdag 3-12-2020

Dinsdag  8-12-2020

Woensdag 9-12-2020

Donderdag 10-12-2020

Stap 2: Aanmelden
Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente het aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind aanmelden. Aanmelden bij de Paschalis voordat uw kind 3 jaar is, is in de nieuwe aanmeldprocedure niet nodig. Wel kunt u aangeven belangstelling te hebben voor onze school.

Scholen met leerlingplafond:
De Paschalis heeft een ‘leerlingplafond’. Wij werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat wij meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. Als de school van uw 1e voorkeur de Paschalis is, dan is het belangrijk dat u zich aanmeldt in een aanmeldperiode en dat u meerdere scholen invult op het aanmeldformulier. In de brief die u van de gemeente ontvangt als uw kind bijna 3 jaar is, staat meer informatie over de aanmeldprocedure en de aanmeldperioden.

Voorrangsregels:
Scholen mogen werken met voorrangsregels. De Paschalis hanteert de volgende voorrangsregels:

  • een broertje of zusje zit al op de Paschalis.
  • u woont binnen postcodes  2595, 2596 of 2597.
  • uw kind gaat naar kindcentrum Triodus-Jonas.

Reactie van school:
Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de Paschalis over de mogelijkheid tot plaatsing. Mocht plaatsing niet lukken dan is er een mogelijkheid om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig?
Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden.

Voor vragen over de aanmelding kunt u op werkdagen bellen naar
070-3281557 en vragen naar Margo van Holthe of Carola van Tilburg.
U kunt ook uw vragen mailen naar het secretariaat.

Belangstelling
Als u belangstelling heeft voor de Paschalisschool dan kunt u een belangstellingsformulier invullen en opsturen naar:
Secretariaat Basisschool Paschalis. Bisschopstraat 3, 2596XH Den Haag.
Formulieren zijn op school verkrijgbaar, maar ook HIER te downloaden.
Vul het formulier in, scan het of maak een duidelijke foto  en sla het op uw computer op. Vul hieronder uw naam en email in en voeg via ‘Bestand kiezen’ het belangstellingssformulier toe. Klik op ‘VERZENDEN’

Naam ouder/verzorger (*)

E-mail (*)

Selecteer en upload het formulier (*)

Wilt u meer weten over ons toelatingsbeleid en het aantal vierjarige leerlingen dat bij ons op school kan komen?
Zie ook Scholenwijzer  en  De juiste school kiezen (Gemeente Den haag)

Aanmelden voor groep 2 t/m 8

Wanneer u uw kind(eren) vanaf groep 2 op de Paschalisschool wil plaatsen, kunt u contact opnemen met de school. U kunt ons bellen op 070-3281557 of gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Vul het formulier in, scan het of maak een duidelijke foto  en sla het op uw computer op. Vul hieronder uw naam en email in en voeg via ‘Bestand kiezen’ het aanmeldingsformulier toe. Klik op ‘VERZENDEN’

Naam ouder/verzorger (*)

E-mail (*)

Selecteer en upload het formulier (*)

De volgende toelatingsprocedure nemen wij zorgvuldig in acht.

  •  Eerst wordt gekeken om welke groep het gaat en of er plaats is in die groep.
  •  Vervolgens willen wij weten wat de reden is om van school te wisselen.
  •  Ouders wordt gevraagd om alle noodzakelijke gegevens van het kind te verstrekken.
  •  Na overleg vragen wij informatie op bij de huidige school van uw kind. Wettelijk is geregeld dat de uitschrijvende school ons een onderwijskundig rapport stuurt. Als wij geen of   onvoldoende informatie ontvangen dan zullen we uw kind een dag op school uitnodigen.
  •  Dit alles zal uitgebreid met u besproken worden.

Inloopochtend

Wanneer u geïnteresseerd bent in de Paschalisschool nodigen wij u uit om een
inloopochtend bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het nodige verteld
over het onderwijs en krijgt u een rondleiding, zodat u de school in bedrijf kunt
zien. Ook is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor deze inloopochtend is aanmelding noodzakelijk.

Zie: Aanmelden groep 1.

Paschalis Infovideo

De Paschalisschool, omdat we nieuwsgierig zijn!