Bis­schopstraat 3   2596 XH Den Haag  |  070 328 15 57  |  info@paschalis.nl  |  Social Schools

Aanmelden

Aanmelden

Paschalisschool - Kinderen op trap

De keuze voor een school van uw kind(eren) is een belangrijke keuze. Een beslissing voor een lange periode waarin u uw kind aan ons toevertrouwt. Daarom is het belangrijk deze keuze weloverwogen te maken.

Wij hopen dat onze site een beeld geeft van onze school. Op basis van deze informatie kunt u een eerste beoordeling maken of de Paschalisschool bij uw kind en u past.

De aanmelding voor kinderen van groep 1 en een latere instroom verloopt anders.

Informatie over aanmelden

English version below

Wij leven op dit moment in een bijzondere wereld. Gelukkig zijn de basisscholen met ingang van maandag 8 februari weer open en kunnen alle kinderen weer naar school. De richtlijnen die de komende periode gelden voor de basisscholen hebben ons doen besluiten de informatiebijeenkomsten voor de maanden februari en maart anders te organiseren. Het is op dit moment niet mogelijk om ouders binnen de muren van de school kennis te laten maken met het onderwijs op de Paschalis.
Wij zijn ons ook bewust van het feit dat u voor een belangrijke keuze staat. U mag uw kind inschrijven voor de basisschool. Om u een goed beeld te geven van onze school willen wij u in de gelegenheid stellen om digitaal kennis te maken en willen wij u informeren over de wijze waarop wij het onderwijs op de Paschalis hebben georganiseerd. Hiervoor organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op:

Maandag 7  juni 9:00 uur  https://meet.google.com/agt-vbbn-iqw

Dinsdag 8 juni om 19:00 uur https://meet.google.com/ubo-zuch-bwy

Woensdag 9 juni om 12:00 uur https://meet.google.com/nws-oszy-jkq

U hoeft zich niet vooraf in te schrijven voor de bijeenkomst. U kunt deelnemen door op de link te klikken die achter de datum staat. De informatiebijeenkomst bestaat uit een kennismaking met de directeur van onze school Arjan van der Haar.  Arjan zal in 30 minuten een goed beeld geven van het onderwijs op de Paschalis. Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende gelegenheid om al uw vragen beantwoord te krijgen die u helpen om een goede keuze te maken voor een basisschool voor uw zoon of dochter. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid bij de informatiebijeenkomsten van onze prachtige school.


English version:
We are currently living in a strange world. Luckily primary schools have reopened from the 8th of February and all primary aged children can return to school. Unfortunately, it is not possible at the present time to have parents within the school to  introduce them to the Paschalis. It is with careful consideration of the RIVM guidelines that we have therefore decided to change the organisation of the information sessions for February and March.
We are well aware of the fact that you have an important choice to make when registering your child for primary school. To give you an impression of our school, we want to give you the opportunity to get to know us digitally. We will be organising a online session.

This will take place at:

Monday the 7st of June at 9:00 https://meet.google.com/agt-vbbn-iqw

Tuesday the 8nd of June at 19:00 https://meet.google.com/ubo-zuch-bwy

Wednesday the 9rd of June at 12:00 https://meet.google.com/nws-oszy-jkq

You are not required to register beforehand to attend. You can do this by clicking on the link above.
The information session will consist of a meet-and-greet with the head teacher of our school, Arjan van der Haar. In about 30 minutes, Arjan will be introducing you to the Paschalis. During the information sessions there will be plenty of time to answer any questions you might have so you can make an excellent choice regarding your son’s or daughter’s primary school.
We look forward to meeting you at one of these information sessions about our fantastic school.

Stap 2: Aanmelden
Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente het aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind aanmelden. Aanmelden bij de Paschalis voordat uw kind 3 jaar is, is in de nieuwe aanmeldprocedure niet nodig. Wel kunt u aangeven belangstelling te hebben voor onze school.

Scholen met leerlingplafond:
De Paschalis heeft een ‘leerlingplafond’. Wij werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat wij meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. Als de school van uw 1e voorkeur de Paschalis is, dan is het belangrijk dat u zich aanmeldt in een aanmeldperiode en dat u meerdere scholen invult op het aanmeldformulier. In de brief die u van de gemeente ontvangt als uw kind bijna 3 jaar is, staat meer informatie over de aanmeldprocedure en de aanmeldperioden.

Voorrangsregels:
Scholen mogen werken met voorrangsregels. De Paschalis hanteert de volgende voorrangsregels:

 • een broertje of zusje zit al op de Paschalis.
 • u woont binnen postcodes  2595, 2596 of 2597.

Reactie van school:
Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de Paschalis over de mogelijkheid tot plaatsing. Mocht plaatsing niet lukken dan is er een mogelijkheid om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig?
Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden.

Voor vragen over de aanmelding kunt u op werkdagen bellen naar
070-3281557 en vragen naar Margo van Holthe of Carola van Tilburg.
U kunt ook uw vragen mailen naar het secretariaat.

Belangstelling
Als u belangstelling heeft voor de Paschalisschool dan kunt u een belangstellingsformulier invullen en opsturen naar:
Secretariaat Basisschool Paschalis. Bisschopstraat 3, 2596XH Den Haag.
Formulieren zijn op school verkrijgbaar, maar ook HIER te downloaden.
Vul het formulier in, scan het of maak een duidelijke foto  en sla het op uw computer op. Vul hieronder uw naam en email in en voeg via ‘Bestand kiezen’ het belangstellingssformulier toe. Klik op ‘VERZENDEN’

  Naam ouder/verzorger (*)

  E-mail (*)

  Selecteer en upload het formulier (*)

  Wilt u meer weten over ons toelatingsbeleid en het aantal vierjarige leerlingen dat bij ons op school kan komen?
  Zie ook Scholenwijzer  en  De juiste school kiezen (Gemeente Den haag)

  Aanmelden voor groep 2 t/m 8

  Wanneer u uw kind(eren) vanaf groep 2 op de Paschalisschool wil plaatsen, kunt u contact opnemen met de school. U kunt ons bellen op 070-3281557 of gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Vul het formulier in, scan het of maak een duidelijke foto  en sla het op uw computer op. Vul hieronder uw naam en email in en voeg via ‘Bestand kiezen’ het aanmeldingsformulier toe. Klik op ‘VERZENDEN’

   Naam ouder/verzorger (*)

   E-mail (*)

   Selecteer en upload het formulier (*)

   De volgende toelatingsprocedure nemen wij zorgvuldig in acht.

   •  Eerst wordt gekeken om welke groep het gaat en of er plaats is in die groep.
   •  Vervolgens willen wij weten wat de reden is om van school te wisselen.
   •  Ouders wordt gevraagd om alle noodzakelijke gegevens van het kind te verstrekken.
   •  Na overleg vragen wij informatie op bij de huidige school van uw kind. Wettelijk is geregeld dat de uitschrijvende school ons een onderwijskundig rapport stuurt. Als wij geen of   onvoldoende informatie ontvangen dan zullen we uw kind een dag op school uitnodigen.
   •  Dit alles zal uitgebreid met u besproken worden.

   Inloopochtend

   Wanneer u geïnteresseerd bent in de Paschalisschool nodigen wij u uit om een
   digitale inloopbijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het nodige verteld
   over het onderwijs. Ook is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.

   Voor deze inloopochtend is aanmelding niet noodzakelijk.

   Zie verder: Aanmelden groep 1.

   Paschalis Infovideo

   De Paschalisschool, omdat we nieuwsgierig zijn!