Aanmelden

Paschalisschool - Kinderen op trap

De keuze voor een school van uw kind(eren) is een belangrijke keuze. Een beslissing voor een lange periode waarin u uw kind aan ons toevertrouwt. Daarom is het belangrijk deze keuze weloverwogen te maken.

Wij hopen dat onze site een beeld geeft van onze school. Op basis van deze informatie kunt u een eerste beoordeling maken of de Paschalisschool bij uw kind en u past.

De aanmelding voor kinderen van groep 1 en een latere instroom verloopt anders.

Aanmelden voor groep 1

Als u overweegt uw kind bij ons op school aan te melden, dan heeft het onze voorkeur dat u een Inloopochtend bezoekt om kennis te maken met onze school.

Klik HIER voor meer informatie over een Inloopochtend. Tijdens de inloopochtend krijgt u uitgebreide informatie over de school en daarna kunt u onze school ‘in bedrijf zien’ tijdens een rondleiding.

Een inloopochtend duurt 1 tot 1 ½ uur.

De aanmelding:

Onze school volgt de (op 24 oktober 2016) gewijzigde regels van de gemeente Den Haag voor het aanmelden van kinderen voor groep 1 van de basisschool.

 • Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.
 • Ouders van kinderen die geboren zijn op of ná 1 oktober 2015 melden hun kind aan vanaf het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt.
 • U kunt meerdere scholen kiezen.
 • U ontvangt van gemeente Den Haag tijdig een brief met informatie over de aanmeldprocedure.

Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken.

 

Bij aanmelden moet u in ieder geval rekening houden met de volgende  voorrangscriteria:

 • Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Paschalisschool zitten.
 • Kinderen uit de volgende postcodegebieden: 2595, 2596, 2597,
 • Daarna kinderen uit postcode 2593, 2585, 2514.

Onze school ontvangt meer aanmeldingen dan wij kunnen plaatsen. Ouders ontvangen altijd een brief wanneer uw kind definitief geplaatst is op onze school. Mocht plaatsing niet lukken dan is er een mogelijkheid om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Als u besluit uw kind aan te melden voor de Paschalisschool dan kunt u een aanmeldingsformulier invullen en aan het secretariaat sturen. Formulieren zijn verkrijgbaar op school. Het is HIER ook te downloaden.

Voor vragen over de aanmelding kunt u op werkdagen bellen en vragen naar Margo van Holthe of Carola van Tilburg: 070-3281557
U kunt natuurlijk ook uw vragen mailen naar het secretariaat.

Aanmelden
Klik HIER om het aanmeldingsformulier te openen of te downloaden.
Vul het digitaal in en sla het op uw computer op. Vul hieronder uw naam en email in en voeg via ‘bestand kiezen’ het aanmeldingsformulier toe.

Naam ouder (*)

E-mail (*)

Selecteer en upload het aanmeldformulier (*)

Wilt u meer weten over ons toelatingsbeleid en het aantal vierjarige leerlingen dat bij ons op school kan komen?
Zie Scholenwijzer. Meer informatie staat op www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Aanmelden voor groep 2 t/m 8

Wanneer u uw kind vanaf groep 2 op de Paschalisschool wil plaatsen, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

De volgende toelatingsprocedure nemen wij daarbij zorgvuldig in acht.

 • Eerst wordt gekeken om welke groep het gaat en of er plaats is in die groep.
 • Vervolgens willen wij weten wat de reden is om van school te wisselen.
 • Ouders wordt gevraagd om alle noodzakelijke gegevens van het kind te verstrekken.
 • Na overleg vragen wij informatie op bij de huidige school van uw kind. Wettelijk is geregeld dat de uitschrijvende school ons een onderwijskundig rapport stuurt met de meest noodzakelijke gegevens.
 • Mochten wij geen of onvoldoende informatie ontvangen dan zullen we uw kind een dag op school uitnodigen. Onze remedial teacher zal dan de nodige informatie verzamelen.
 • Dit alles zal uitgebreid met u besproken worden.

Inloopochtend

Wanneer u geïnteresseerd bent in de Paschalisschool nodigen wij u uit om een inloopochtend bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het nodige verteld over het onderwijs en krijgt u een rondleiding, zodat u de school in bedrijf kunt zien. Ook is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor deze inloopochtend hoeft u zich niet aan te melden.

Een inloopochtend begint om 9.00 uur precies.

De inloopochtenden in het schooljaar 2018-2019:

Donderdag 13 september
Maandag 5 november
Dinsdag 22 januari
Donderdag 4 april
Woensdag  12 juni

De Paschalisschool, omdat we nieuwsgierig zijn!